silindir-konik-spiral-yuvarlak-bukme-kivirma-isleri